ModlitwyChcesz mieć trwałe szczęście rodzinne?
Zastanów się nad liczbami:
  • związek cywilny: rozchodzi się jedna para na dwie – 50%;
  • małżeństwo po ślubie kościelnym, ale nie uczęszczające na Mszę Świętą i nie modlące się razem: jedna para na trzy – 33%;
  • po ślubie kościelnym i przy coniedzielnej Mszy Świętej: jedna para na pięćdziesiąt – 2%;
  • po ślubie kościelnym, przy coniedzielnej Mszy Świętej i przy codziennej modlitwie małżonków: rozpada się jedna para na 1429 par! To jest niecałe 0,07%!
 
(za: Das Gebet, Schlüssel der Heiligkeit, „Der Fels”, nr 11/2002, s. 325)
 

 Modlitwa o dar dialogu
Panie Jezu Chryste, proszę Cię o dar dialogu dla naszego małżeństwa.
Dopomóż mi coraz lepiej wysłuchać moją Żonę/mojego Męża,
Dopomóż nam coraz bardziej rozumieć siebie nawzajem,
dzielić się sobą i wybaczać.
Daj nam delikatność, łagodność w naszych rozmowach
i spraw, by prowadziły do prawdziwego spotkania ze sobą i z Tobą.
Dopomóż nam coraz pełniej przyjmować i akceptować siebie nawzajem,
tworzyć jedność, w której każde z nas pozostanie sobą.
Proszę Cię o uzdrowienie wszystkich trudnych spraw, które nas dzielą
i dopomóż nam wszystkie decyzje podejmować z miłością,
jako owoc dialogu ze sobą i z Tobą.
Dopomóż nam radować się naszym małżeństwem
i zawsze trwać w Twojej miłości.
Amen.
 
Trwajcie we miłości Mojej (J 15, 9b)
www.spotkaniamalzenskie.pl