Metody rozpoznawania płodności

  • Home
  • Metody rozpoznawania płodności


Naturalne metody rozpoznawania płodności


  Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia naturalne planowanie rodziny to takie metody planowania i unikania ciąży, które polegają na obserwacji objawów i oznak świadczących o fazie płodności lub niepłodności w cyklu miesiączkowym, bez podejmowania współżycia w okresie płodnym. Stosowane różne rodzaje metod nazywane są metodami rozpoznawania płodności. W 1987 r WHO wydała zalecenia promujące npr, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczają „metody uświadamiania (w Polsce rozpoznawania) płodności".

  Naturalne planowanie rodziny to styl życia wynikający z umiejętności rozpoznania wspólnej płodności małżonków i umiejętności życia z nią w zgodzie.
  Metody te polegają na wykorzystywaniu umiejętności prowadzenia przez kobietę samoobserwacji cyklu miesiączkowego (objawów obiektywnych i subiektywnych towarzyszących fazie płodności i fazom niepłodności) w celu świadomego dostosowania czasu współżycia małżeńskiego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa (zarówno w przypadku dążenia do poczęcia dziecka, jak i unikania poczęcia w danym czasie). Naturalne planowanie rodziny wykorzystuje fakt okresowego pojawiania się płodności u kobiety, ponieważ zdrowy dojrzały mężczyzna jest zawsze płodny. Metody rozpoznawania płodności polegają na obserwacji objawów wynikających ze zmieniających się stężeń hormonów w organizmie. Każdego dnia kobieta powinna być świadoma, w jakiej fazie cyklu się znajduje, jak to oddziałuje na jej zdrowie i samopoczucie. Każdego dnia para małżeńska powinna być świadoma, czy w wyniku współżycia mogą począć dziecko. Metody te przybliżają nam wiedzę na temat płodności, która opiera się na zrozumieniu przez kobietę „mowy" jej własnego ciała.


 

 

 
Natural Procreative Technology.

Technologia Naturalnej Prokreacji.


  To nauka o zdrowiu prokreacyjnym, w szczególności kobiet. medycyna na najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym, która korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii czy endokrynologii.


  NaProTECHNOLOGY® w monitorowaniu płodności i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego posługuje się prostą, standaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym CREIGHTON MODEL FertilityCareTM System (CrMS). Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie.
  Lekarz naprotechnolog skupia się najpierw na diagnostyce skorelowanej z cyklem kobiecym, na ustaleniu przyczyny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, następnie na właściwym leczeniu (jeśli trzeba także mężczyzny), które umożliwia małżonkom poczęcie w sposób naturalny w akcie współżycia. Standaryzowana obserwacja cyklu umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, dalszą pogłębioną diagnostykę i leczenie, którego efekty można dostrzec i monitorować w karcie cyklu CrMS.


  Naprotechnologia jest skuteczna w leczeniu niepłodności oraz w diagnostyce i leczeniu tzw. nawykowych poronień, zaburzeń cyklu miesiączkowego, zaburzeń osi przysadki – jajnik, torbieli jajników, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, endometriozy, zespołu policystycznych jajników i wielu innych schorzeń naprotechnology.pl.
  Naprotechnologia jest to pewien sposób postępowania diagnostycznego i leczenia, mieści się w ramach konwencjonalnej medycyny, choć posługuje się prostą nieinwazyjną diagnostyką opartą na obserwacji cyklu płodności.
  Naprotechnologia szanuje zasady etyczne, godność człowieka, prawo dziecka do poczęcia i urodzenia się w miłości swoich rodziców. Jednocześnie legitymuje się wysoką skutecznością w wykrywaniu przyczyn i leczeniu niepłodności małżeńskiej.

 

  Wykład mgr Mirosławy Szymaniak – FCCP of Poland, biolog, cytolog, Instruktor Creighton Model System, Poznań.


  Tytuł wykładu: Creighton Model i NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego.
Wykład odbył się w ramach konferencji „poznaj prawdę o in vitro": Zobacz